Szkolenie - Integracja sensoryczna dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi

Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi, wprowadzające w temat integracji sensorycznej, rozpoznawania zaburzeń integracji sensorycznej, pracy z kwestionariuszem przesiewowym/ listą kontrolną. Uczestnicy także poznają proste aktywności w grupie, które wspierają procesy sensoryczne wychowanków oraz pomagają dzieciom z trudnościami sensorycznymi funkcjonować w grupie. Poznają także pomoce i gadżety sensoryczne do wykorzystania w pracy z dziećmi. 

 

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zdobędziesz:

  • Wiedzę dot. integracji sensorycznej, wstępnego rozpoznawania zaburzeń SI, pracy z uczniem z zaburzeniami w grupie żłobkowej, przedszkolnej, szkolnej.
  • Poznasz techniki pracy z dziećmi z zaburzeniami, pomoce sensoryczne i zabawy oraz aktywności stymulujące integrację sensoryczną.
  • Każdy uczestnik otrzyma dostęp do prezentacji ze szkolenia, kwestionariusze przesiewowe do wstępnego rozpoznawania zaburzeń, listę zabaw i aktywności stymulujących SI oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

DLA KOGO

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi (nie będącymi terapeutami SI) z wykształceniem pedagogicznym, psychologicznym, fizjoterapeutycznym, logopedycznym i pokrewnym, a także dla studentów powyższych kierunków oraz osób posiadających inne kwalifikacje do pracy z dziećmi i rodzinami / np. opiekunowie żłobkowi, animatorzy, edukatorzy, pracownicy OPS.

 

PROGRAM

Część teoretyczna (prezentacja, wykład):
1. Czym jest integracja sensoryczna?
2. Ile jest systemów zmysłowych?
3. Najczęstsze objawy zaburzeń SI u dzieci.
4. Przesiew – wstępne rozpoznawanie zaburzeń integracji sensorycznej.
5. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Część praktyczna:
1. Analiza przypadków- zaburzenia SI u dzieci.
2. Praca z kwestionariuszem zaburzeń sensorycznych,
3. Strategie i techniki postępowania z dziećmi z problemami przetwarzaniem bodźców sensorycznych.
4. Przykładowe aktywności i zabawy stymulujące integrację sensoryczną, do wykorzystania w grupie.
5. Pomoce sensoryczne do wykorzystania podczas zajęć grupowych i indywidulanych.
6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

WYMAGANIA

Wykształcenie pedagogiczne. 

Na szkolenie trzeba wziąć ze sobą małą plastikową butelkę po wodzie oraz plastikową miskę, wygodny strój, obuwie na zmianę oraz (w razie czego) coś do przebrania.

FORMA SZKOLENIA

  • teoretyczna (wykład, prezentacja, analiza przypadku)
  • praktyczna (praca w grupach, praca z kwestionariuszem zaburzeń sensorycznych, aktywności i zabawy wspierające integrację sensoryczną, masy sensoryczne do wykorzystania na zajęciach). 

TRENER

Aleksandra Charęzińska – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, specjalista diagnozy i terapii pedagogicznej, instruktor Masażu Shantala, konsultantka Memoli, wykładowca akademicki.

Zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej a także prowadzi konsultacje i poradnictwo z zakresu wspierania rozwoju dziecka na różnych etapach rozwoju. Prowadzi autorskie warsztaty, szkolenia i zajęcia dla rodziców, opiekunów oraz osób pracujących z niemowlętami i dziećmi.

Opracowała autorski program zajęć sensorycznych Smyko-Multisensoryka® – wspierających rozwój niemowląt oraz dzieci, w oparciu o metodę integracji sensorycznej. Pokazuje rodzicom i specjalistom, jakie aktywności i zabawy wspierają rozwój ich dzieci, na różnych etapach.

Prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej, szkoleniowe rady pedagogiczne, warsztaty dla rodziców, klubów malucha, żłobków, przedszkoli oraz szkół. Jest wykładowczynią w Centrum Integracji Sensorycznej na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej. 

wsh
Trener: Aleksandra Charęzińska
Dodaj do koszyka
Formularz zamówienia
dla instytucji publicznych
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto