Studia podyplomowe - Menedżerska akademia analizy transakcyjnej

Analiza transakcyjna odnosi się do rozwoju jednostki poprzez dostarczanie jej wiedzy i narzędzi umożliwiających analizę zachowań, wchodzenia w relacje z innymi, stylów pracy. To interesujący zbiór narzędzi pozwalających opisać, ocenić i zanalizować istniejący system, organizację oraz określić kierunki i sposoby zmian. AT pozwala rozpoznać i uruchamiać potencjał drzemiący w ludziach i w organizacji. Jest metodą diagnozy pozwalającą na dostrzeżenie najważniejszych procesów zachodzących w firmie, zespole, zrozumienie ich i podjęcie decyzji na temat ich modyfikacji. Dzięki AT nie tylko poznajemy własne wzorce komunikowania się, ale również możemy je wzbogacać, zmieniać, co sprawia, że mamy wybór, jak zachować się w trudnej sytuacji lub jak zmienić sposób komunikacji, który oceniamy jako nieoptymalny.

Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą poprzez dostarczenie modeli i narzędzi do zarządzania zasobami organizacji.

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla osób zarządzających i planujących swój rozwój zawodowy, w całości oparty na modelach Analizy Transakcyjnej. 

✔ Innowacyjne podejście do rozwoju kompetencji  menedżerskich i przywódczych.
✔ Najbardziej praktyczna teoria.
✔ Uczenie w działaniu.
✔ Niesamowite doświadczenie.
✔ Niesamowite emocje.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Zoptymalizujesz własne działania menedżerskie w kierunku bardziej świadomego i skutecznego przewodzenia ludziom.
 • Umocnisz się w roli menedżera poprzez zdobycie umiejętności i wiedzy na temat siebie i tego, jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
 • Nabędziesz umiejętność refleksyjnego podejścia do swojego stylu kierowania i dostosowania go do zmieniających się sytuacji i ludzi.
 • Uzyskasz „Certyfikat  101” umożliwiający stosowanie modeli AT w organizacji wystawiony  przez trenera CTA,PTSTA. Certyfikat wydawany jest po ukończeniu studiów w języku angielskim i uznawany na całym świecie. Warunkiem uzyskania go jest czynne uczestnictwo w zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW

KONCEPCJA ANALIZY TRANSAKCYJNEJ ERICA BERNE’A (8 godz.)

 • czym jest AT?
 • filozofia AT
 • sylwetka E. Berne’a
 • historia AT w Polsce
 • trendy europejskie
 • miejsce AT w praktyce
 • towarzystwa AT działające w Polsce / PITAT PTAT.

KONCEPCJA OSOBOWOŚCI AT A OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA (4 godz.)

 • Model Stanów JA / Rodzic, Dorosły, Dziecko /
 • koncepcja Freuda a Stany Ja
 • model strukturalny
 • model funkcjonalny.

ANALIZA TRANSAKCYJNA JAKO NARZĘDZIE SKUTECZNEGO BUDOWANIA RELACJI (4 godz.)

 • pojęcie transakcji
 • rodzaje transakcji
 • transakcje a koncepcja
 • Zarządzania na krawędzi chaosu” R. Staceya
 • motywacyjna wartość komunikatów oraz ich znaczenie w rozwiązywaniu konfliktów

BUDOWANIE ZESPOŁU (16 godz.)

 • doświadczanie własnych stanów ja w relacjach z grupą / analiza występujących transakcji/
 • egogram indywidualny
 • tworzenie Egogramu zespołu
 • zakreślenie kierunków rozwoju w kontekście jednostki i zespołu
 • kształtowanie pozycji życiowych w oparciu o OK – Coral
 • Imago zespołu – diagnoza i planowanie pracy z zespołem w kierunku efektywnej współpracy
 • budowanie atmosfery w zespole – wymiana znaków rozpoznania.

MOTYWOWANIE W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ (16 godz.)

 • koncepcja głodów wg Erica Berne’a
 • znaki rozpoznania i ich rodzaje
 • udzielanie informacji zwrotnych – wymiana znaków rozpoznania
 • ekonomia stroków – znaków rozpoznania
 • osobisty profil znaków rozpoznania
 • delegowanie uprawnień i rozpoznawanie potencjału vs dyskontowanie kompetencji
 • ograniczające relacje symbiotyczne w organizacji.

BUDOWANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ POPRZEZ ŚWIADOME WYKORZYSTANIE STANÓW JA (16 godz.)

 • wprowadzenie do odporności psychicznej
 • prężność/ Resiliense/ i twardość/ Hardiness/
 • Model Odporności Psychicznej / 4C /
 • odporność psychiczna jako cecha osobowości
 • analiza indywidualnej odporności psychicznej na podstawie badania kwestionariuszem MTQ48
 • analiza zachowań wrażliwych i odpornych w kontekście AT
 • świadome wykorzystanie Stanów Ja jako metody do budowania siły i odporności psychicznej

SKRYPT INDYWIDUALNY I SKRYPT ORGANIZACJI (16 godz.)

 • co to jest skrypt?
 • nakazy, zakazy, przyzwolenia – koncepcja Gouldingów
 • matryca skryptowa C. Steinera
 • źródła przekazów skryptowych
 • koncepcja wzorów skryptowych E. Berne’a
 • skrypt organizacji
 • diagnoza organizacji na bazie pytań skryptowych
 • projektowanie zmian w organizacji i jej strukturze.

DRIVERY A FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI (16 godz.)

 • proces przebiegu skryptu wg E. Berne’a
 • definicja Driverów
 • pięć wzorów zachowań wg T, Kahlera w kontekście naszego funkcjonowania w organizacji
 • decyzje z kontrskryptu leżące u podstaw driverów
 • drivery a pozycje życiowe
 • drivery vs style pracy
 • współczesne badania dot. driverów
 • diagnoza indywidualna i projektowanie ścieżek rozwoju osobistego.

Cały moduł oparty jest na doświadczaniu różnych driverów w tracie przygotowanych projektów.

CERTYFIKAT 101 (16 godz.)

„ZOBACZYĆ CAŁEGO SŁONIA" CZYLI GRY PSYCHOLOGICZNE W ORGANIZACJI (16 godz.)

 • strukturyzacja czasu wg E. Berne’a
 • definicja gier psychologicznych
 • nierozpoznania jako źródło gier psychologicznych
 • definicja nierozpoznania
 • matryca nierozpoznani / obszary, typy, poziomy
 • schemat matrycy nierozpoznań
 • zastosowanie matrycy nierozpoznani
 • zachowania pasywne
 • analiza gier w oparciu o Trójkąt Dramatyczny Karpmana i  Formułę G.E. Berne’a
 • gry w organizacjach: Po co gramy?; Konsekwencje gier psychologicznych; Sposoby zaprzestania kontynuowania gier.

MENEDŻER W PROCESIE ZMIANY (16 godz.)

 • czym jest zmiana?
 • opór wobec zmiany
 • reakcje pracowników na zmianę w organizacji
 • zjawiska psychologiczne wpływające na opór wobec zmiany w organizacji (herystyki afektu, podejmowanie decyzji, cztery warianty stosunku do ryzyka)
 • analiza pola sił Kurta Lewina
 • model wprowadzenia zmiany Lewina-Scheina
 • zarządzanie zmianą w organizacji – model Johna Kottera
 • zmiana w ujęciu AT.

PRZYWÓDZTWO WG ANALIZY TRANSAKCYJNEJ (16 godz.)

 • teoria organizacji wg E. Berne’a
 • model przywództwa AP3 wg J. HEY
 • rozwój i rola lidera w zespole
 • rola lidera w zmianie w oparciu o cykl zmiany Kuebler-Ross
 • koncepcje przywództwa spoza AT ( przywództwo sytuacyjne Blancharda, przywództwo autentyczne).

COACHING I SUPERWIZJA W KONCEPCJI AT (16 godz.)

Praca nad indywidualnymi przypadkami z użyciem  wszystkich modeli AT.

FORMA ZALICZENIA

Praca pisemna.

 

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 290 zł
 • 10 rat po 335 zł
 • 2 raty po 1675 zł
 • 1 rata 3350 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Cena: 3 350.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto