Studia podyplomowe - Menedżer zakupów – certyfikat Franklin University

Zakupy stanowią obecnie jeden z ważniejszych procesów w bezpośredni sposób wpływających na wyniki ekonomiczne firm oraz instytucji. W trakcie zajęć na studiach podyplomowych eksperci od zakupów podzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie.

Zaopatrzenie i realizacja zakupów stanowią jeden z ważniejszych procesów, bezpośrednio warunkujących ciągłość zarówno produkcji, jak i sprzedaży. Celem studiów jest przekazanie Ci wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania procesami zakupowymi.

Studia z certyfikatem Franklin University

W ramach kierunku, moduł  Umiejętności negocjacyjne prowadzony jest według materiałów dydaktycznych i metodologii Franklin University, z wykorzystaniem case study i ćwiczeń z rynku amerykańskiego. Moduł kończy się zaliczeniem testu sprawdzającego. Słuchacze mają możliwość wykupienia certyfikatu potwierdzającego zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowanych zarówno do rynku polskiego jak i zagranicznego

ADRESACI STUDIÓW

Adresatami studiów są osoby, które swoją karierę wiążą ze stanowiskami menedżerów oraz specjalistów pracujących w działach zakupów i zaopatrzenia.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • W czasie trwania studiów zdobędziesz specjalistyczną wiedzę na temat zagadnień z obszaru zarządzania zakupami, takich jak umiejętność oceny, analizy i współpracy z dostawcami, finansowe i prawne aspekty zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw.
 • Będziesz uczestniczyć w zajęciach kształtujących kluczowe kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych oraz zarządzania projektem.
 • Certyfikat Professional Buyer ze względu na obsługiwane przez firmę GOODMAN firmy, w dziedzinie szkoleń zakupowych i projektów doradczych, jest cenionym dokumentem poświadczającym zdobyte umiejętności w dziedzinie realizacji zakupów. Firma GOODMAN jest członkiem Polskiej Grupy Zakupowej oraz Best Practice user Group Polska (oddziału brytyjskiej organizacji szerzącej najlepsze praktyki biznesowe) stąd na certyfikacie widnieją również znaki tych organizacji.
 • W trakcie zajęć przewidzieliśmy także grę biznesową PROMAR. Jej celem jest dostarczenie Ci niezbędnej wiedzy menedżerskiej, kształtowanie i weryfikacja umiejętności zarządzania firmą w warunkach niepewności, ryzyka i konkurencji w formie aktywnych zajęć szkoleniowych oraz rozpoznania potencjału menedżerskiego jej uczestników. Uczestniczące w niej zespoły rywalizują o najwyższy wynik finansowy wynikający ze sprzedanej produkcji. Gra ma charakter kompleksowy i obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa, ponadto ma cechy charakterystyczne dla gospodarki rynkowej (uwzględnia niepewność działania, ryzyko decyzyjne, konkurencję i elastyczność zachowań). Gra PROMAR rozgrywana jest na atrakcyjnych seminariach wyjazdowych i finansowana przez WSB.

PROGRAM STUDIÓW

ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE (40 GODZ.)
1. Zakupy i ich znaczenie w organizacji (8 godz.)
2. Strategie zakupowe (8 godz.)
3. Zarządzanie łańcuchem dostaw (8 godz.)
4. Ograniczanie kosztów w zakupach (8 godz.)
5. Wycena wartości relacji z dostawcami (8 godz.)

ELEMENTY ZARZĄDZANIA W ZAKUPACH (32 godz.)

1. Organizacja i zarządzanie działem zakupów (8 godz.)

 • menedżer jako lider zespołu
 • efektywne kształtowanie przywództwa
 • przywództwo sytuacyjne a etapy rozwoju zespołu
 • organizacja pracy zespołowej
 • style zarządzania oraz style komunikacji
 • narzędzia rozwojowe pracowników
 • ewaluacja, kontrola i rozliczanie pracowników zespołu
 • zarządzanie zmianą i konfliktami w zespole.

2. Dobór członków zespołu zakupów (8 godz.)

 • proces rekrutacji
 • rola działu personalnego i jego wsparcie w procesie rekrutacji
 • analiza i opis stanowiska pracy oraz budowa profilu kandydata do pracy w zakupach
 • metody, techniki oraz narzędzie selekcji
 • zatrudnienie oraz adaptacja na stanowisku pracy.

3. Zarządzanie kategoriami w zakupach (Category Management) (8 godz.)

 • filozofia organizacyjna
 • ustrukturyzowany proces i zbiór praktyk używany do optymalizacji i zarządzania kategorii w celu osiągnięcia wymogów biznesowych i wygenerowania wartość dodanej. Jest to proces nadrzędny w stosunku do Category Sourcing  i Strategic Sourcing  oraz Supplier Relationship Management.

4. Zarządzanie ryzykiem (8 godz.)

 • planowanie zarządzania ryzykiem
 • identyfikacja ryzyka
 • planowanie reakcji na ryzyko.

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

1. Umiejętności negocjacyjne  – z certyfikatem Franklin University (12 godz.)
2. Negocjacje w zakupach (10 godz.)
3. Potencjały w biznesie (8 godz.)

 • podstawy zarządzania sobą w czasie, czyli jak wykorzystać potencjał czasowy?
 • rozwijaj się we właściwym kierunku – potencjał intelektualny
 • podstawy inteligencji finansowej
 • emocje są najważniejsze, czyli podstawy inteligencji emocjonalnej
 • efektywna komunikacja.

PROCES ZAKUPÓW

1. Kryteria doboru i oceny dostawców (10 godz.)

 • źródła pozyskiwania informacji o dostawcach
 • analiza ofert i ich selekcja
 • kryteria  i metody oceny dostawców
 • zarządzanie bazą dostawców.

2. Prawne aspekty zawierania umów handlowych (8 godz.)

 • rodzaje umów
 • warunki umów
 • strony kontraktu handlowego
 • pułapki w zawieraniu kontraktów handlowych.

3. Zarządzanie relacjami z dostawcami (8 godz.)

 • Procedura składania zamówień
 • kanały komunikacji z dostawcami
 • realizacja zamówień
 • mechanizmy kontroli jakości.

4. Zarządzanie zapasami (8 godz.)

 • ekonomiczno-organizacyjne aspekty zarządzania zapasami
 • uwarunkowania wyboru systemu zarządzania zapasami
 • stochastyczne systemy sterowania zapasami
 • zarządzanie zapasami w systemie planowania potrzeb materiałowych (Material Requiremnts Planning)
 • zarządzanie zapasami w koncepcji produkcji akurat na czas (Just in Time)
 • planowanie zapasów w łańcuchach dostaw.

5. Zarządzanie projektem (8 godz.)

 • podstawowe pojęcia
 • inicjowanie i definiowanie projektu
 • zarządzanie strukturą projektu
 • przegląd metodyk zarządzania projektami.

6. Transport i realizacja dostaw materiałów 8 (8 godz.)

 • polityka kontraktów, warunki dostaw Incoterms, wybór środków transportu
 • spedycja i usługi transportowe
 • stawki i taryfy transportowe.

SYMULACJE DECYZYJNE

Gra biznesowa PROMAR

FORMA ZALICZENIA

Test wiedzy po I i po II semestrze.

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 315 zł
 • 10 rat po 365 zł
 • 2 raty po 1825 zł
 • 1 rata 3650 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 168
Liczba zjazdów: 11
Cena: 3 650.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto