Studia podyplomowe - Kadry i płace

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie Cię do pracy, jako specjalista ds. kadr i płac. Studia systematyzują Twoją wiedzę o profesjonalnej realizacji funkcji personalnej, uwzględniając zarówno sprawdzone praktyki, jak i aktualne zmiany w prawie pracy oraz trendy. Dzięki aktywnym formom zajęć zyskasz szansę na wymianę opinii na temat przedstawianych przykładów i interpretacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz prawa pracy.

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są przede wszystkim dla tych, którzy chcą pozyskać oraz podnieść swoje kwalifikacje kadrowo- płacowe oraz osób, które wiążą swój rozwój zawodowy z rolą specjalisty ds. zasobów ludzkich, bądź prowadzą swoje firmy i są samodzielnymi przedsiębiorcami.

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Warsztatowa forma zajęć (ok. 150 kazusów z prawa pracy), przyjazna atmosfera i profesjonalna kadra wykładowców praktyków pozwalają efektywnie przygotować się do pełnienia funkcji kadrowo-personalnej. 
 • Dla pracujących w działach personalnych to świetna okazja do wymiany doświadczeń, zdobycia świeżego spojrzenia na nowości w zarządzaniu personelem i zmian w przepisach. 
 • Studia dają możliwość kompleksowego rozwoju kompetencji eksperta kadrowo-płacowego bez względu na wielkość firmy lub branżę.

PROGRAM STUDIÓW

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI (40 godz.)

 • funkcja działu personalnego (8 godz.)
 • rekrutacja i selekcja pracowników (14 godz.)
 • controlling personalny (8 godz.)
 • budowanie systemu wynagrodzeń i benefitów (10 godz.).

PODSTAWOWA WIEDZA Z ZAKRESU PRAWA PRACY (70 godz.)

 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy  (20 godz.)
 • ewidencja i rozliczanie czasu pracy  (18 godz.)
 • urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy (10 godz.)
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem w prawie pracy (8 godz.)
 • zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy (4 godz.)
 • regulaminy w organizacji (4 godz.)
 • dokumentacja pracownicza (6 godz.).

PŁACE, ZUS (68 godz.)

 • składniki wynagrodzenia za pracę (4 godz.)
 • obliczanie należnego wynagrodzenia za pracę (20 godz.)
 • obliczanie należnych składek na FUS (12 godz.)
 • obliczanie wynagrodzeń za czas choroby i innych nieobecności w pracy (8 godz.)
 • narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową (16 godz.)
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (8 godz.).

FORMA ZALICZENIA

Test sprawdzający wiedzę po I i II semestrze. 

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 310 zł
 • 10 rat po 355 zł
 • 2 raty po 1775 zł
 • 1 rata 3550 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 12
Cena: 3 550.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto