Studia podyplomowe - Analityk finansowy

Analiza finansowa to nie tylko tworzenie analiz na podstawie zgromadzonych danych finansowych firmy, ale także ciągły monitoring wszelkich transakcji finansowych przedsiębiorstwa, a co za tym idzie usprawnienie działania przedsiębiorstwa.

Celem studiów jest przygotowanie Cię do wykonywania zawodu analityka finansowego.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób, które zamierzają pracować na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, chcących nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania różnych instrumentów finansowych, zarządzania portfelem, a także zarządzania ryzykiem

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu finansów i rynków finansowych oraz praktyczne umiejętności dotyczące m.in. źródeł finansowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych, analiz kredytowych, wykorzystania narzędzi statystycznych i ekonometrycznych

PROGRAM STUDIÓW

PODSTAWY WIEDZY O RYNKACH FINANSOWYCH (20 godz.)

 • organizacja rynków finansowych w Polsce i na świecie (8 godz.)
 • nadzór rynków finansowych (4 godz.)
 • psychologia zachowań na rynkach finansowych (4 godz.)
 • wpływ otoczenia na rozwój lokalnych rynków finansowych (4 godz.)

SYSTEMATYKA, EMISJA, WYCENA I ANALIZA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (44 godz.)

 • systematyka instrumentów finansowych (8 godz.)
 • emisja instrumentów finansowych (8 godz.)
 • ustalanie kursów akcji i rentowności innych instrumentów finansowych (4 godz.)
 • narzędzia matematyczne i statystyczne użyteczne dla finansistów (4 godz.)
 • analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa instrumentów finansowych (20 godz.)

CZYTANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH WEDŁUG POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI (32 godz.)

 • struktura i zawartość sprawozdań finansowych sporządzanych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (16 godz.)
 • porównywalność informacji finansowych przy zmianie polityki rachunkowości (4 godz.)
 • bieżąca informacja ekonomiczna spółek giełdowych (4 godz.)
 • kreatywna sprawozdawczość finansowa (4 godz.)
 • wpływ odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy jednostki (4 godz.)

MONITORING I STEROWANIE WYNIKAMI FINANSOWYMI PRZEDSIĘBIORSTWA (32 godz.)

 • analiza struktury kapitałowej (8 godz.)
 • analiza rentowności i kosztów działalności przedsiębiorstwa (8 godz.)
 • analiza zadłużenia, statycznej i dynamicznej płynności finansowej (8 godz.)
 • analiza sprawności zarządzania kapitałem obrotowym (8 godz.)

KREOWANIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (32 godz.)

 • planowanie finansowe (8 godz.)
 • metody wyceny i monitorowanie wartości przedsiębiorstwa (8 godz.)
 • analiza ekonomiczna projektów inwestycyjnych (8 godz.)
 • pomiar skuteczności i efektywności łańcucha wartości przedsiębiorstwa (8 godz.)

FORMA ZALICZENIA

Test sprawdzający wiedzę po I i po II semestrze

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 340 zł
 • 10 rat po 395 zł
 • 2 raty po 1975 zł
 • 1 rata 3950 zł
Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 11
Cena: 3 950.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto