Studia podyplomowe - Akademia rozwoju osobistego

Celem studiów jest zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu psychologii pozytywnej oraz rozwijanie kompetencji w kluczowych obszarach osobistej efektywności, takich jak: szeroko pojęta komunikacja (porozumiewanie się, asertywność, autoprezentacja, perswazja), negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, sprzedaż (własnych idei, ale też produktów i usług), radzenie sobie ze stresem i czasem, automotywacja, podejmowanie decyzji czy zarządzanie własnymi dobrami materialnymi.

ADRESACI STUDIÓW

 • Studia skierowane są do tych, dla których ważna jest osobista efektywność, umiejętność budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi oraz ciągły rozwój
 • Do udziału w Akademii zapraszamy wszystkich zainteresowanych psychologią pozytywną, stojących przed ważnymi decyzjami życiowymi, przygotowujących się do awansu lub zmiany pracy oraz świeżo upieczonych menedżerów

UZYSKANE KWALIFIKACJE

 • Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej w praktyce.
 • Poznasz swoje mocne strony i będziesz potrafił wykorzystać je do budowania osobistej marki.
 • Otrzymasz szereg narzędzi osobistego rozwoju i radzenia sobie z wieloma problemami.
 • Nauczysz się świadomie kierować swoim życiem na kilku kluczowych płaszczyznach.
 • Zmienisz swoją postawę wobec aktywności, przedsiębiorczości i własnego rozwoju.
 • Zdobędziesz podstawowe umiejętności sprzedażowe i menedżerskie, możliwe do zastosowania także w wielu sytuacjach niezwiązanych z biznesem.

PROGRAM STUDIÓW

KOMUNIKACJA – JAK MÓWIĆ, BY BYĆ SŁUCHANYM, I JAK SŁUCHAĆ, BY DOBRZE ROZUMIEĆ INTENCJE

 • cztery filary komunikacji

 • bariery komunikacyjne i ich skutki
 • anatomia wypowiedzi – reagowanie na intencje rozmówcy
 • analiza transakcyjna
 • radzenie sobie z oporem
 • komunikowanie się w zespole

KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – ZBUDOWAĆ OSOBISTĄ MARKĘ I PORWAĆ AUDYTORIUM

 • krzywe zwierciadło poznania i moc pierwszego wrażenia
 • cztery wymiary wizerunku
 • cele autoprezentacji
 • wystąpienia i przemawianie publiczne
 • wystąpienia informacyjne vs perswazyjne  
 • narzędzia analizy osobistych modeli biznesowych

ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE – JAK BRONIĆ SWOICH PRAW I BUDOWAĆ SZACUNEK

 • fakty i mity na temat asertywności
 • asertywność a kultura
 • budowanie i obrona granic osobistych
 • egzekwowanie swoich praw  
 • radzenie sobie z lękiem i złością
 • kiedy nie być asertywnym

NEGOCJACJE I ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW – JAK WSPÓLNIE DOJŚĆ DO „TAK” I OSIĄGAĆ NAJLEPSZE POROZUMIENIA

 • strategie rozwiązywania konfliktów
 • istota negocjacji
 • siła w negocjacjach, BATNA
 • techniki negocjacyjne
 • kreatywne metody rozwiązywania konfliktów
 • mediacje

SPRZEDAŻ NIE SPRZEDAŻOWA – JAK SPRZEDAWAĆ SIEBIE I TWORZYĆ WARTOŚĆ W UMYŚLE „KLIENTA”

 • perspektywa sprzedawcy
 • elastyczność i przedsiębiorczość
 • typologia „klienta”
 • caveat emptor vs caveat venditor
 • co wyróżnia „nowych” sprzedawców
 • dostrojenie, optymizm, klarowność
 • moc zadawania pytań ‒- SPIN
 • rodzaje prezentacji i metod wpływu
 • zastrzeżenia, obiekcje, reklamacje – radzenie sobie z nimi

PERSWAZJA I WYWIERANIE WPŁYWU – JAK OSIĄGAĆ SWOJE CELE, SZANUJĄC INNYCH I NIE DAĆ SIĘ PSYCHOMANIPULACJOM

 • wiarygodność nadawcy przekazu
 • rola atrakcyjności osobistej
 • argumenty logiczne i emocjonalne – konstruowanie komunikatów perswazyjnych
 • efekt bumerangu w perswazji
 • dostosowanie sposobu perswazji do odbiorcy  
 • wzmacnianie siły oddziaływania poprzez język
 • psychomanipulacje i radzenie sobie z nimi

BYĆ JAK LUCKY LOU - BUDOWANIE SIŁY I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ (MENTAL TOUGHNESS) I AUTOMOTYWACJA ‒ O SKUTECZNEJ ZMIANIE

 • filary siły psychicznej: zaangażowanie, kontrola, elastyczność, pewność siebie
 • osobowość jako centrum dowodzenia
 • trwała zmiana zachowania ‒- nawyki, samokontrola i siła woli
 • nastawienie na stałość vs nastawienie na rozwój Carol Dweck
 • metoda Motywacji Błyskawicznej w praktyce motywowania siebie i innych

INTELIGENCJA TEMPORALNA I TECHNIKI MISTRZÓW W ZARZĄDZANIU SOBĄ W CZASIE

 • równoważenie perspektyw czasowych wg Philipa Zimbardo
 • najpierw rzeczy najważniejsze ‒- Macierz Eisenhowera
 • mechanizmy psychologiczne wspierające i utrudniające osobistą efektywność
 • elementy terapii poznawczo-behawioralnej w radzeniu sobie z prokrastynacją
 • potęga kiedy Breusa ‒- lwy, niedźwiedzie, delfiny i wilki ‒- żyj w zgodzie ze swoim naturalnym rytmem
 • GTD, bullet journal i inne techniki wspomagające zarządzanie sobą w czasie
 • relaksacja, wizualizacja i świadoma uważność

KOMPETENCJE LIDERA – PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W RĘKACH PRZYWÓDCY

 • źródła władzy
 • lider, kreator, inspirator
 • wykorzystanie mechanizmów psychologicznych w zarządzaniu  
 • inteligencja emocjonalna
 • motywowanie wg Deci’ego i Ryana

SAVOIR VIVRE

 • kultura na co dzień i w biznesie
 • wizerunek profesjonalisty
 • szlifowanie manier
 • komunikacja
 • korespondencja biznesowa
 • precedencja
 • zachowanie się przy stole

PUŁAPKI OCENIANIA I PODEJMOWANIE DECYZJI: – KTO TU RZĄDZI – JA CZY MÓJ MÓZG?

 • zasady działania umysłu ‒ system 1,
 • system 2
 • unikanie zniekształceń poznawczych i błędów w myśleniu  
 • wykorzystywanie intuicji vs poskramianie intuicji
 • teoria perspektywy w praktyce
 • psychologia a dylematy moralne
 • wskazówki dotyczące rozwiązywania dylematów etycznych

FORMA ZALICZENIA

 • Testy  sprawdzającey wiedzę po I i II semestrze

WYKŁADOWCY

Marzena Jankowska
Trener biznesu, psycholog, coach, kierownik projektów HR. Ukończyła studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (specjalność psychologia pracy i organizacji), Akademię Project Managera (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego (Moderator). Zrealizowała ponad 3000 godzin szkoleniowych dla biznesu (m.in. Henkel, Polifarb Cieszyn, Johnson Controls, Betafence, Pronox Technology, Inter Car, Monosuisse, Electorlux, Polskapresse, Tractebel Ingeneering ), dla administracji publicznej (m.in.: Urząd Marszałkowski w Katowicach, Urząd Miasta Ruda Śląska, Urząd Miasta Wrocławia, ZUS, Powiatowe Urzędy Pracy w Rudzie Śląskiej i Katowicach, ARiMR) oraz organizacji pozarządowych (m.in. Śląski Bank Żywności, KL Auschwitz, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji osobistych (komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, organizacja czasu pracy), obsługi klienta i sprzedaży oraz kompetencji menedżerskich (psychologia w zarządzaniu, motywowanie, trudne rozmowy z pracownikami, budowanie zespołu). Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz wiceprezesem Stowarzyszenia „Pro Ethica”. Jest autorem publikacji z zakresu twardości psychicznej i zarządzania.

Andrzej Szastok
Trener biznesu i administracji publicznej, coach, nauczyciel akademicki, wykładowca na studiach MBA. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Śląskim, a także studiów podyplomowych: zarządzanie w administracji i protokół dyplomatyczny (Centrum Podyplomowego Kształcenia Pracowników Administracji Państwowej), zintegrowane systemy zarządzania w urzędach administracji publicznej (Wyższa Szkoła Administracji), marketing polityczny (Uniwersytet Śląski) praktyczna psychologia społeczna (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Ukończył Szkołę Trenerów Elżbiety Sołtys w Krakowie oraz Szkołę Trenerów Biznesu i Szkołę Coachingu Menedżerskiego wrocławskiego MODERATORA uzyskując certyfikaty trenera biznesu i coacha.
Przez wiele lat związany był jako menedżer z instytucjami administracji publicznej oraz firmami polskiego rynku książki.
Szkolenia prowadzi od 2000 roku. Specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu treningu dla trenerów, negocjacji, kreowania wizerunku i wystąpień publicznych, kompetencji menedżerskich i etyki.
Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Od ponad 40 lat żegluje. Jest kapitanem jachtowym.

OPŁATY

Studia podyplomowe to inwestycja, która zwraca się już w ich trakcie, w postaci nowych umiejętności i kontaktów, które owocują w biznesie.

Cena 1 roku nauki:

 • 12 rat po 340 zł
 • 10 rat po 395 zł
 • 2 raty po 1975 zł
 • 1 rata 3950 zł

 

Ilość semestrów: 2
Liczba miesięcy: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 12
Cena: 3 950.00 zł
Aplikuj
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto