Wystarczy kilka prostych kroków

Rekrutacja - Studia Pedagogiczne

Krok 1 - wypełnij formularz rekrutacyjny

Wypełnij formularz rekrutacyjny, znajdujący się przy wybranym kierunku - przycisk APLIKUJ

Krok 2 - dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej:

 • 39,00 zł w przypadku studiów podyplomowych

Wpłaty można dokonać w kasie Uczelni lub przelewem na numer konta bankowego:
ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu 24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko, adres oraz nazwę kierunku

Krok 3 - skompletuj dokumenty

Skompletuj następujące dokumenty*:

 • wydrukowany kwestionariusz (on-line)
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I- go lub II-go stopnia (oryginał lub odpis dyplomu należy przedstawić do wglądu przy podpisaniu umowy finansowej)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości:
  39,00 zł w przypadku studiów podyplomowych pełnopłatnych

  * W przypadku poniższych kierunków od kandydata wymagane są dodatkowe dokumenty:

  Logopedia - zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy (według dowolnego wzoru).
  Neurologopedia - kopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Logopedia lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).
  Psychologia transportu - kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia (oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy).
   

Krok 4 - złóż dokumenty

 • wyślij pocztą na adres: Akademia Studiów Podyplomowych Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 91, 41-203 Katowice lub Wyższa Szkoła Humanitas ul.Kilińskiego 43, 41-200 (z dopiskiem: pokój 104 lub 105) albo
 • prześlij zeskanowane dokumenty e-mailem na adres:

rekrutacja@podyplomowka.pl
podyplomowe@humanitas.edu.pl - studia z zakresu administracji, prawa, biznesu
podyplomowekwalifikacyjne@humanitas.edu.pl - studia z zakresu pedagogiki i terapii

Umowa finansowa i opłata za studia:

 • Umowa finansowa jest podpisywana na tydzień przed rozpoczęciem zajęć – informacja o terminie podpisania umowy przesyłana jest do kandydata drogą e-mailową. Wtedy też kandydat wybiera wariant płatności oraz otrzymuje harmonogram wpłat.
 • Płatność za studia dokonywana jest na indywidualne konto. Opłata za studia może być uiszczana w ratach.
 • Cena studiów obejmuje całość kosztów, łącznie z materiałami, zaświadczeniami wydawanymi na wniosek słuchacza oraz świadectwem ukończenia studiów.
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto