Kształcimy praktyków

O Akademii

Zapewniamy naszym studentom nie tylko dostęp do nowoczesnej bazy wiedzy, ale także gwarancję bezpieczeństwa zawodowego. Idziemy z duchem czasu, zostawiając w tyle metody i techniki, które dziś już nikogo nie wyróżniają na tle konkurencji. Nasi wykładowcy to praktycy pełni pasji i zaangażowania, na co dzień zajmujący się problematyką z danej dziedziny studiów. Ich pozytywna energia przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, przez co stają się bardziej interesujące.

Z nami poszerzysz swoje możliwości o kierunki nie tylko z dziedzin pedagogiki. Zapewniamy kształcenie także w dziedzinach psychologii, pedagogiki specjalnej oraz zarządzania. Stawiamy na kierunki, będące przyszłością na rynku pracy, dzięki czemu jesteśmy pewni, że wzmocnimy Twoją pozycję na rynku pracy.

Misja

Akademia studiów podyplomowych to gwarancja bezpieczeństwa zawodowego. Nie zamykamy naszej oferty dla innych dziedzin nauki, co pozwala nam na sporą elastyczność. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, jesteśmy pewni, że szkolimy praktyków.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Humanitas

W ramach podyplomowych studiów pedagogicznych Akademia Studiów Podyplomowych podjęła współpracę z Wyższą Szkołą Humanitas, która powstała w 1997 r., na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS 1 – 0145/127/TBM97. Szkołę wpisano do Rejestru Uczelni Niepaństwowych pod numerem 110.

Jednym z celów strategicznych uczelni jest wielokierunkowy rozwój, w tym poszerzanie zakresu terytorialnego swojej działalności i umiędzynarodowienie Uczelni zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i naukowo-badawczym. 

Najważniejsze osiągnięcia naszego Partnera z ostatnich dwóch lat:

  • I miejsce w woj. śląskim i V miejsca w Polsce w Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”
  • III miejsce w woj. śląskim i XI miejsce w Polsce w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich "Perspektywy 2018"
  • I miejsce w woj. śląskim i VII miejsce w Polsce w rankingu Wydziałów Prawa Uczelni Niepublicznych opublikowanym przez „Rzeczpospolitą”
  • IV miejsce w woj. śląskim w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich "Perspektywy 2017"
Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto