Studia podyplomowe - Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej

Studia adresowane są do osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych aparatu administracji publicznej, w szczególności na stanowiskach kierowniczych.

Program studiów ma wyraźnie dualny charakter, bo z jednej strony ma zapewnić uczestnikowi kompleksową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania personelem, a z drugiej ma go wyposażyć w umiejętność skutecznej analizy tych zagadnień w kontekście prawa pracy oraz elementów ustroju administracji publicznej.

Przeważająca część treści modułów związanych z aspektem organizacyjnym dotyczy samorządowych stosunków pracy, funkcjonujących w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych, nie pomija jednak problematyki zatrudnienia w służbie cywilnej, czy urzędach państwowych.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas i innych uczelni i szkół wyższych, eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi, posiadający doświadczenie zawodowe w administracji publicznej. 

Program

 • Ustrój administracji publicznej i struktura organizacyjna w instytucjach publicznych.
 • Prawo urzędnicze. Miejsce regulacji pragmatycznych i wewnętrznych.
 • Podstawy zarządzania i organizacji.
 • Zarządzanie kulturą organizacji.
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania kadrami i strategie planowania zasobów ludzkich.
 • Metody zarządzania w administracji publicznej.
 • Procedury podejmowania decyzji w administracji publicznej.
 • Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w administracji publicznej.
 • Wynagrodzenie w administracji publicznej z wartościowaniem stanowiska pracy.
 • Motywowanie i ocenianie pracowników w administracji publicznej.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej.
 • Asessment center i zarządzanie kompetencjami w administracji publicznej.
 • Dokumentacja pracownicza w administracji publicznej.
 • Mobbing, dyskryminacja i molestowanie – procedury skutecznego przeciwdziałania.
 • Zarządzanie czasem w administracji publicznej.
 • Kierowanie zespołami pracowniczymi w administracji publicznej.
 • Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym.
 • Komunikacja wewnętrzna trening asertywności. i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Negocjacje i mediacje w administracji publicznej.
 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej.
 • Elektroniczna administracja.
 • Ochrona danych osobowych w działaniu administracji publicznej.
 • Odejście pracownika z instytucji publicznej w procesie zarządzania kadrami.
 • Zarządzanie projektem w administracji publicznej.
 • Wystąpienia publiczne i PR w urzędzie administracyjnym.
 • Ewaluacja procesów kadrowych w administracji publicznej.
 • Praktyka zarządzania kadrami.

Łączna liczba godzin: 180 h

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Cena: 3 400.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto