Studia podyplomowe - Wczesne nauczanie języka angielskiego

Cel studiów:

Wczesne nauczanie języka obcego oznacza, że realizowane jest ono w klasach początkowych I-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu. Od 1 września 2014 roku obowiązuje znowelizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego, wprowadzająca obowiązkowe nauczanie języka obcego wszystkie dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a od 2017 roku wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r.) Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na nauczycieli języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

 • Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie językowe i metodyczne nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w szkole podstawowej (klasy I – III);
 • nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do wczesnego nauczania języka;
 • doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych do nauczania małych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do prowadzenia zajęć z języka angielskiego. Słuchacze nabędą umiejętności swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku angielskim w przedszkolach oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.

Adresaci studiów

 • osoby posiadający kwalifikacje do pracy, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, które w przyszłości zamierzają zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • osoby posiadające dyplom studiów I lub II stopnia filologii angielskiej lub lingwistyki stosowanej.

Informacje dodatkowe

Od Kandydata wymagane jest zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym (B1). Akceptowalne zaświadczenia to:

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka co najmniej na poziomie B1
 • kopia strony indeksu oraz suplementu, w którym jasno jest wskazane, że osoba ma zaliczony lektorat z języka angielskiego na poziomie B1.

Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego,  mogą podjąć studia podyplomowe na podstawie testu kwalifikacyjnego potwierdzającego ich kompetencje językowe. 

Uzyskane kwalifikacje

Studia te pozwalają na zdobycie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności, (zarówno metodycznej jak i merytorycznej), uprawniających do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III szkoły podstawowej.

 UWAGA:

Aby móc nauczać języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III:

 • osoby, które nie posiadają kwalifikacji do pracy jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego muszą takie kwalifikacje zdobyć,

oraz

 • osoby muszą posiadać jeden z certyfikatów  na poziomie kompetencji językowej B2, o których mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Program

 • Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego
 • Psychologiczno-pedagogiczne aspekty lingwistyczne dzieci
 • Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej
 • Fonetyka praktyczna
 • Nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego
 • Planowanie i analiza lekcji.
 • Dobór i rozkład materiałów nauczania
 • Dziecięca literatura anglojęzyczna
 • Praktyczna nauka języka angielskiego (pisanie, czytanie, słuchanie, gramatyka, konwersacje)

Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.
nabór wiosenny: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.

Czas trwania studiów
3 semestry (realizowane w ciągu 10 miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk 

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł
wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Ilość semestrów: 3
Cena: 3 400.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Wczesne nauczanie języka angielskiego realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto