Studia podyplomowe - Surdopedagogika i Tyflopedagogika

Studia podyplomowe surdopedagogika i tyflopedagogika, w kompleksowy sposób, przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi oraz młodzieżą z zaburzeniami mowy, słuchu lub wzroku. Pozwalają one poznać metody edukacji oraz rehabilitacji dysfunkcji rozwojowych, uczą, jak wspólnie z podopiecznymi przezwyciężać wszelkie trudności i bariery pojawiające się w toku edukacji.

Ukończenie tego kierunku w Akademii Studiów Podyplomowych pozwoli Ci nie tylko zdobyć uprawnienia wymagane do pracy wychowawczo-opiekuńczej, dydaktycznej oraz rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi, ale i pozyskać bogaty zasób najnowszej wiedzy oraz poznać światowe metody stosowane przez najlepszych pedagogów. Słuchacze mogą czerpać z doświadczeń starannie dobranej kadry dydaktycznej – nauczycieli akademickich oraz praktyków.

Program studiów opieramy na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dn. 17.01.2012).

Adresaci

Adresatem studiów podyplomowych na kierunku surdopedagogika i tyflopedagogika są absolwenci studiów wyższych, którzy uzyskali minimum stopień licencjata i posiadają potwierdzone przygotowanie pedagogiczne.

Wśród naszych słuchaczy znalazło się wielu absolwentów pedagogiki ogólnej oraz nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą poszerzyć posiadane kompetencje. Naukę na studiach podyplomowych mogą podjąć jednak także osoby, które nie są zatrudnione w placówkach edukacyjnych jako nauczyciel.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku

Studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki pozwalają zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz rehabilitacji z dziećmi lub młodzieżą borykającą się z dysfunkcjami. Nasi słuchacze zdobywają doświadczenie, które cieszy się dużą popularnością na współczesnym rynku pracy.

Zajęcia i uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to krok, który pozwoli Ci zostać specjalistą w swojej dziedzinie. Zdobyta wiedza i uprawnienia stwarzają szeroki wachlarz perspektyw zawodowych w atrakcyjnej zarobkowo i rozwojowo pracy.

Po ukończeniu studiów na tym kierunku możesz podjąć pracę nauczyciela, wychowawcy w internacie, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy (w zależności od kierunku ukończonych studiów I lub II stopnia).

Zatrudnienie możesz znaleźć w dowolnej placówce edukacyjnej, która kształci dzieci lub młodzież z dysfunkcjami słuchu, mowy lub wzroku.

Nasi absolwenci pracują między innymi w:

 • przedszkolach i szkołach masowych,
 • szkołach specjalnych,
 • szkołach integracyjnych.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy, pedagodzy, psychologowie. Oprócz zajęć wykładowych i ćwiczeń, prowadzone będą zajęcia aktywizujące i zajęcia terenowe.

Program

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
 • Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy
 • Psychologia głuchych
 • Surdologopedia
 • Surdopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna osób z dysfunkcjami słuchu
 • Rehabilitacja widzenia
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabo widzących (elementy psychologii klinicznej)
 • Anatomia, fizjologia, patologia narządu wzroku
 • Tyflopedagogika
 • Orientacja w przestrzeni
 • Dydaktyka specjalna
 • Komunikacja językowa w nauczaniu uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Wychowanie dzieci z inwalidztwem wzroku w wieku żłobkowym i przedszkolnym z elementami rewalidacji
 • Nauczanie początkowe dzieci niewidomych i niedowidzących
 • Wybrane zagadnienia metodyczne w nauczaniu poszczególnych przedmiotów dzieci niewidomych i słabowidzących
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Wykorzystanie komputerów i urządzeń technicznych w edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (tyflopedagogika)
 • Praktyka pedagogiczna w zakresie specjalizacji (surdopedagogika)

Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2018 r. - styczeń 2020 r.
nabór wiosenny: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.

Czas trwania studiów
4 semestry, 395 godzin dydaktycznych + 240 godzin praktyk.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy wm iesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: 
zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); 
wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).
 

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 425 zł 1 700 zł 3 400 zł

 

wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Ilość semestrów: 4
Cena: 3 400.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika i Tyflopedagogika realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto