Studia podyplomowe - Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

Kierunek ten został stworzony dla osób, które chcą rozszerzyć wiedzę pedagogiczną oraz kompetencje o szczegółowe umiejętności, potrzebne do pracy z osobami cierpiącymi na autyzm (w tym zespół Aspergera lub inne całościowe zaburzenia rozwojowe). Studia podyplomowe autyzm traktują w sposób całościowy – uczą spojrzenia zarówno na same zaburzenie rozwojowe, jak i środowisko rodzinne oraz społeczne ucznia. Program został ułożony w taki sposób, aby połączyć wiedzę na temat prawidłowej edukacji oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami autystycznymi.

Nauczyciele akademiccy i praktycy prowadzący zajęcia ze słuchaczami przekazują najnowszą wiedzę na temat autyzmu. Studenci uczą się diagnozy problemu oraz sprawdzonych metod pracy z dziećmi cierpiącymi za zespół Aspargera lub inne całościowe zaburzenia rozwojowe o podłożu neurologicznym. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktyk słuchacze uczą się metod skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną.

Ukończenie tego kierunku na Akademii Studiów Podyplomowych pozwoli Ci uzyskać nową wiedzę i doświadczenia oraz kwalifikacje umożliwiające zmianę bądź rozszerzenie ścieżki kariery zawodowej. Świadectwo nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolu lub szkole (zgodnie z nową reformą o likwidacji gimnazjum), ośrodku szkolno-wychowawczym lub innych placówkach edukacyjnych. Zespół Aspargera (łagodniejsza forma autyzmu o podłożu neurologicznym) oraz inne zaburzenia autystyczne obecnie są diagnozowane coraz częściej, a praca z dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem jest atrakcyjna finansowo oraz pozwala na rozwój zawodowy.

Adresaci studiów

Adresatem studiów podyplomowych z zakresu wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspargera są absolwenci posiadający minimum tytuł licencjata (potwierdzający ukończenie studiów I stopnia) oraz przygotowanie pedagogiczne. Akademia Studiów Podyplomowych kierunek ten poleca absolwentom pedagogiki o różnych specjalnościach (m.in. oligofrenopedagogiki), którzy chcą poszerzyć kompetencje i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz podejmowania działań edukacyjnych i wspierających przyszłego podopiecznego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na poziomie indywidualnym jaki i klasy szkolnej we wszystkich typach szkół w których przebywa dziecko autystyczne i w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów jak również praktycy na co dzień współpracujący z rodzinami dotkniętymi problemem autyzmu.

Program

 • Rozwój układu nerwowego i jego zaburzenia
 • Psychologiczne metody diagnozy i oceny rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Podstawy edukacji, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Wczesny autyzm dziecięcy
 • Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Procesy poznawcze osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Edukacja osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergerai innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metody terapii osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Rodzina dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju-funkcjonowanie rodziny, wsparcie, metody pracy z rodziną
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
 • Zarządzanie stresem i sytuacjami trudnymi w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka nauczania i wychowania osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Uzupełniające metody terapii-terapia zajęciowa, hipoterapia, dogoterapia
 • Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Metodyka pracy z dzieckiem z całościowymi zaburzeniami autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wraz z ewaluacją oraz programu rewalidacji osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Praktyka

Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.
nabór wiosenny: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.

Czas trwania studiów
3 semestry, 320 godzin dydaktycznych + 120 godzin praktyk

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 550 zł 2 200 zł 4 400 zł
wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Ilość semestrów: 3
Cena: 4 400.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto