Studia podyplomowe - Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą

 • zaznajomienie  się  z  pojęciami  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  oraz  kryterium  odróżniającym je od dużych firm;
 • ukazanie  funkcji  i znaczenie  MŚP  w różnorodnych aspektach życia społeczno-gospodarczego państwa, w warunkach gospodarki rynkowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej (zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywizacja regionów, powiązania między MSP a dużymi firmami);
 • pozyskanie umiejętności (recepty) na tworzenie MŚP a zwłaszcza małych innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • uzyskanie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania MŚP;
 • pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozwijanie aktywności innowacyjnej MŚP;
 • włączanie innowacyjności w strategię rozwojową firmy;
 • poznanie instrumentów wspierania innowacji w MŚP;
 • ukazanie czynników ograniczających innowacyjność MŚP.

Metodyka zajęć

 • ćwiczenia wykorzystujące metodę analizy przypadku (case study metod), która ma ułatwić uczestnikom studium inicjowanie, przygotowanie i realizowanie zadań. Takie podejście metodyczne uczy niezwykle cennych umiejętności diagnozowania problemów firmy i włącza uczestnika zajęć w trudny, złożony proces podejmowania decyzji zmierzających do ich rozwiązania,
 • wykłady akademickie, z elementami konwersatorium, zorientowany na praktyczne potrzeby słuchaczy, prezentujące najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą szeroko rozumianej rachunkowości,
 • wykorzystanie technik audiowizualnych – prezentacja multimedialna treści teoretycznych,
 • przeprowadzanie przykładowych analiz ekonomiczno-finansowych pozwalających na poznanie uwarunkowań efektywnej działalności przedsiębiorstwa
 • seminaria

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas, specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym, praktycy, doradcy biznesowi.

Program

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie działalnością inwestycyjną
 • Wybrane zagdadnienia prawa gospodarczego
 • Prawo pracy
 • Innowacje i przedsiębiorczość
 • Odpowiedzialność karna menadżera
 • Zarządzanie informatyką w przedsiębiorstwie
 • Negocjacje w biznesie
 • Public Relations dla przedsiębiorstw
 • Konsultacje


Czas trwania studiów: 
2 semestry, 190 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w sobotę i w niedzielę.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 375 zł 1 500 zł 3 000 zł
wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Ilość semestrów: 2
Cena: 3 000.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto