Studia podyplomowe - Neurologopedia

Studia podyplomowe neurologopedia pozwalają uzyskać kompleksową wiedzę z zakresu neurologopedii. Efektem edukacji jest umiejętność stawiania skutecznej diagnozy i prowadzenia terapii dla osób cierpiących na zaburzenia mowy oraz języka, spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcjami układu nerwowego. Neurologopedia pozwala eliminować zaburzenia, u podłoża których leżą wady genetyczne, różnego typu wypadki lub schorzenia (np. udary). Absolwenci tego kierunku prowadzą terapię z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz seniorami.

Słuchacze kierunku neurologopedia biorą udział w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach oraz praktykach zawodowych, które pozwalają poznać zarówno teoretyczną, jak i praktyczną specyfikę zawodu. Wykładowcy i praktycy uczą studentów podstaw zawodu neurologopedy oraz innowacyjnych metod, umiejętnie łączą zajęcia teoretyczne z praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej terapii. Bogaty program studiów powoduje pełne zaangażowanie u słuchaczy, którzy nie tylko zdobywają nowe uprawnienia, ale często odnajdują również pasję w niesieniu skutecznej pomocy osobom cierpiącym na dysfunkcje komunikacyjne. Nasi absolwenci są specjalistami w swojej wymagającej dziedzinie, a nabyte kwalifikacje pozwalają im rozszerzyć lub odmienić ścieżkę dotychczasowej kariery.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe neurologopedia są skierowane w stronę osób posiadających tytuł magistra na różnych kierunkach o specjalności logopedia (potwierdzone kserokopią dyplomu). Na studia przyjmowane są także osoby, które ukończyły inne kierunki, ale posiadają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku logopedia i chcą poszerzyć swoją wiedzę o kolejną specjalność.

Na ten kierunek mogą zapisać się osoby, które nie posiadają wad wymowy lub anatomicznych wad aparatu artykulacyjnego (m.in. nieprawidłowy zgryz). Słuchaczami mogą stać się wyłącznie posiadacze pełnych uprawnień do pracy w zawodzie logopedy.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów kierunku

Studia podyplomowe na kierunku neurologopedia powstały z myślą o logopedach, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe i lepiej przystosować się do współczesnego rynku pracy. Wielu naszych słuchaczy znajduje zatrudnienie w szkołach, przedszkolach i żłobkach, poradniach logopedycznych lub psychologiczno-pedagogicznych. Kolejnym kierunkiem rozwoju ścieżki zawodowej jest praca w placówkach medycznych lub rehabilitacyjnych, które pomagają dojść do sprawności osobom po udarach bądź wypadkach (przychodnie zdrowia, szpitale, gabinety rehabilitacyjne).

Uzyskane kwalifikacje

Absolwenci uzyskają uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (szpitalne oddziały pediatrii, rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria itp.), poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnej interwencji, jak również do posługiwania się tytułem „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

UWAGA!!!

Ukończenie podyplomowych studiów z neurologopedii nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty neurologopedy w ramach służby zdrowia.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanitas oraz specjaliści z wyższych uczelni o uznanym autorytecie w dziedzinach objętych zakresem studiów, doświadczeni praktycy. Oprócz zajęć wykładowych, prowadzone będą zajęcia aktywizujące takie jak ćwiczenia i warsztaty.

Program

  • Podstawy audiologiczne
  • Psychopedagogiczne podstawy w neurologopedii
  • Neuroanatomia
  • Wiedza o języku
  • Terapia neurologopedyczna
  • Neurologia dziecięca

Termin realizacji

nabór zimowy: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.
nabór wiosenny: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.

Czas trwania studiów
2 semestry, 290 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (np. oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), placówkach specjalnych (np. z osobami upośledzonymi umysłowo, z mózgowym porażeniem dziecięcym, innych osób z zaburzeniami mowy pochodzenia neurologicznego), gabinetach neurologopedycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele (maksymalnie dwa razy w miesiącu od około godz.9.00 do 16.30) oraz dodatkowo w zależności od naboru: zimowy - jeden tydzień ferii zimowych (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30); wiosenny- pierwszy tydzień wakacji (od poniedziałku do piątku, od około godz.9.00 do 16.30).

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

  • Niezmienne czesne
  • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
  • Brak opłaty wakacyjnej
  • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)

W roku akademickim 2018/2019 kierunek realizowany jest w ramach projektu "Partnerstwo dla wiedzy".

Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 550 zł 2 200 zł 4 400 zł
wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Ilość semestrów: 2
Cena: 4 400.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto