Wybierz kierunek dla siebie

i podnieś swoją wartość na rynku pracy!

Studia podyplomowe Żywiec

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2, 34-300 Żywiec

Dynamiczny rynek pracy wymaga dużej elastyczności, stałego uzupełnienia i poszerzania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych uprawnień. Studia podyplomowe w Żywcu pozwolą Ci dopasować się do wymogów stawianych przed współczesnym pracownikiem i zaprojektować satysfakcjonującą ścieżkę kariery. Akademia Studiów Podyplomowych prowadzi nabór na wielu kierunków, które pozwolą Ci pokonać konkurencję podczas rekrutacji, zmienić zawód lub otrzymać awans.

Studia podyplomowe w Żywcu przyciągają zarówno niedawnych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy dopiero poszukują własnego miejsca na rynku pracy, jak i doświadczonych specjalistów w swoich zawodach planujących poszerzenie kompetencji. Programy poszczególnych kierunków są ułożone w taki sposób, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez wymagających pracodawców. Zajęcia teoretyczne stanowią jedynie podwalinę, pozwalającą poznać specyfikę danej dziedziny. Liczne warsztaty i zajęcia z praktykami w swoich zawodach gwarantują, że słuchacze rzeczywiście zdobywają umiejętności pozwalające im zostać ekspertami w branży.

Dbamy, aby studia podyplomowe w Żywcu pozwalały podnieść satysfakcję z wykonywanej pracy oraz zarobki, dlatego polecamy wąskie specjalizacje. W ofercie posiadamy szeroki wybór atrakcyjnych kierunków dla nauczycieli i osób z przygotowaniem pedagogicznym (m.in. neurologopedię, logopedię, surdopedagogikę i tyflopedagogikę, oligofrenopedagogikę, rewalidację i edukację osób ze spektrum autyzmu, andragogikę czy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Prowadzimy także studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą, doradztwo zawodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi i wielu innych specjalizacjach.

Żywiec – podejmij studia podyplomowe w swojej okolicy

Administracyjnie Żywiec należy do woj. śląskiego oraz jest siedzibą powiatu żywieckiego, a geograficznie miasto położone jest w Kotlinie Żywieckiej (nad rzeką Sołą oraz Koszarawą). Miejscowy park zamkowy to miejsce, gdzie można spotkać liczne pomniki przyrody (gatunki rodzime i egzotyczne). Najsłynniejsze zabytki Żywca to: Stary Zamek (z lat 1485-1500), Nowy Zamek (styl neogotycki) i kościół gotycki św. Krzyża.

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto