Wybierz kierunek dla siebie

i podnieś swoją wartość na rynku pracy!

Studia podyplomowe Kielce

Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. W. Sikorskiego
ul. Jagiellońska 32 , 25-608 Kielce

Studia podyplomowe w Kielcach pozwalają poszerzać wiedzę, zdobywać nowe kwalifikacje oraz zmienić zawód na bardziej atrakcyjny dla pracodawców. Doskonale sprawdzają się dla osób, które chcą się cały czas rozwijać, uzupełniać wiadomości zdobyte na studiach licencjackich lub magisterskich bądź zaprocentować w oczach aktualnego czy przyszłego pracodawcy.

Akademia Studiów Podyplomowych prowadzi edukację na wielu atrakcyjnych kierunkach (m.in. surdopedagogika i tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, neurologopedia, resocjalizacja i socjoterapia, wczesne nauczanie języka angielskiego, informatyka, organizacja i zarządzanie oświatą, doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość i zarządzanie firmą). Studia podyplomowe w Kielcach to doskonała opcja dla osób ambitnych – niezależnie od ich wieku oraz dotychczasowej ścieżki zawodowej. Zarówno samą ofertę kierunków, jak i programy nauczania dopasowujemy do aktualnych wymogów, stawianych przez polskich pracodawców. Nasi słuchacze zdobywają bogaty zakres nowej wiedzy oraz uprawnienia potrzebne do wykonywania różnych zawodów.

Program studiów podyplomowych w Kielcach, w dużej mierze, skupia się na wiedzy praktycznej, ponieważ doskonale wiemy, że jedną z podstawowych bolączek polskiego szkolnictwa wyższego jest zbyt dużo teorii. Nasi słuchacze przygotowują się do wykonywania konkretnych zawodów i stają się specjalistami w wąskich dziedzinach. Mogą oni wybrać atrakcyjne specjalizacje, pozwalające na rozwój zawodowy, dające szansę na zmianę pracy na lepiej płatną bądź bardziej związaną z ich zainteresowaniami. Studia podyplomowe w Kielcach często umożliwiają również awans w dotychczasowej pracy, ponieważ większość przełożonych ceni specjalistów w wąskich dziedzinach oraz chęć dalszej nauki i rozwoju.

Kielce – doskonałe miejsce na studia podyplomowe. 

Kielce to miasto na prawach powiatu, które jest stolicą woj. świętokrzyskiego, ośrodkiem kulturalnym, oświatowym, handlowym oraz wystawienniczo-targowym regionu. Miasto leży w obrębie Gór Świętokrzyskich (pasmo Kadzielniańskie oraz Dymińskie). W granicach miasta leżą m.in.: Rezerwat przyrody Kadzielnia, Rezerwat przyrody Karczówka oraz liczne piesze i rowerowe szlaki turystyczne.

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto