Studia podyplomowe - Controlling w przedsiębiorstwie

Pogłębienie teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności kadry menedżerskiej przedsiębiorstw z zakresu controllingu strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwie. Zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami zarządzania opartymi na założeniach controllingu i perspektywami rozwojowymi pomiaru osiągnięć i wyników organizacji.

Adresaci studiów

Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla zajmująca się w przedsiębiorstwach controllingiem strategicznym i operacyjnym, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i pomiar strategii w przedsiębiorstwie, księgowi, zarządzający i dyrektorzy finansowi przedsiębiorstw.

Kadra dydaktyczna

Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla zajmująca się w przedsiębiorstwach controllingiem strategicznym i operacyjnym, osoby odpowiedzialne za wdrożenie i pomiar strategii w przedsiębiorstwie, księgowi, zarządzający i dyrektorzy finansowi przedsiębiorstw.

Program

 • Źródła wiedzy o controllingu strategicznym i operacyjnym.
 • Planowanie strategiczne i operacyjne w przedsiębiorstwie.
 • Analiza wskaźnikowa w przedsiębiorstwie.
 • Sprawozdawczość finansowa jako platforma informacyjna controllingu.
 • Podejście procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie.
 • Controlling projektu.
 • Modele rachunku kosztów.
 • Pomiar, grupowanie i rozliczanie kosztów.
 • Rachunek kosztów działań (ABCM).
 • Budżetowanie operacyjne w przedsiębiorstwie.
 • Budżetowanie strategiczne w przedsiębiorstwie.
 • Pomiar kapitału intelektualnego a controlling strategiczny i operacyjny
  w przedsiębiorstwie.
 • Pomiar i monitorowanie strategii z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników.
 • Zrównoważona karta wyników a controlling


Czas trwania studiów: 
2 semestry; 180 godzin dydaktycznych.

Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym w sobotę i w niedzielę.

Warunki zaliczenia:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych  jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z egzaminów i zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Dokument potwierdzający ukończenie studiów:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Opłaty

 • Niezmienne czesne
 • Brak dodatkowych opłat (np. za materiały szkoleniowe, egzaminy, egzamin dyplomowy)
 • Brak opłaty wakacyjnej
 • Możliwość płatności w ratach (nie powoduje zwiększenia ceny studiów)
Wariant płatności Płatność w 8 ratach Platność w 2 ratach Cena studiów
Cena regularna 375 zł 1 500 zł 3 000 zł
wsh
Miasto: Bielsko-Biała, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Lubliniec, Łódź, Pszczyna, Rabka zdrój, Racibórz, Radomsko, Warszawa, Zakopane, Żywiec
Ilość semestrów: 2
Cena: 3 000.00 zł
Aplikuj

Studia podyplomowe na kierunku Controling w przedsiębiorstwie realizowane są w poniższych lokalizacjach:

Częstochowa / Radomsko 
Sale Szkoleniowe APUS
Jasnogórska 15
42-202 Częstochowa

Kielce
Zespół Szkół Mechanicznych 
ul. Jagiellońska 32 
25-608 Kielce

Lubliniec
Szkoła Podstawowa nr 1 
ul. Sądowa 9
42-700 Lubliniec

Łódź
Szkoła podstawowa nr 36
im. Zenona Wasilewskiego
ul. Więckowskiego 35
90-734 Łódź

Rabka Zdrój
Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Sądecka 2
34-700 Rabka Zdrój

Warszawa
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. T. Czackiego
ul. Polna 5
00-625 Warszawa 

Żywiec
I Liceum Ogólnokształcące
im. M. Kopernika
ul. Juliusza Słowackiego 2
34-300 Żywiec

Podgląd koszyka ()
Wartość:
netto